Uzupełnij podpisy pod rysunkami ułamki

Pobierz

Jednostki pola Dokończ rysunek figury tak, aby miała podane pole.. a) 6 0,4 czyli 4 10 0,2 czyli 10 2 0,6 czyli cztery dziesiąte .. Dokończ rozwiązanie zadania.. Połącz strzałkami przedmioty z ich wymiarami.. rysunków juŽ oprawiono.. szkola-podstawowa-klasa-4.. Trzy z nich pomalowane na brązowo, cztery części pomalowane na czerwono.Ułamek jako iloraz.. Podał kasjerce banknot .. Uzupelnij ulamkami aiania pod rysunkami.. o 00 jajek juŽ pomalowano.. Wykonaj Działania.. Question from @Ninacholewiak - Liceum/Technikum - MatematykaWyobraz sobie że przenosisz się wehikułem czasu dwa wieki wstecz i obserwujesz pracę ludzi.Uzupełnij podpisy pod rysunkami.Użyj czasowników w czasie terazniejszym.Nazwy zawodów ułóz z liter podanych w nawiasach.10.. _____ b) Tata Agaty kupił serek topiony za 2,49 zł i bochenek chleba za 4,58 zł.. a) c) 4 P = 6 cm2 P = 8 cm2 b) d) P = 5 cm2 P = 5 cm2 5 Połącz strzałką nazwę przedmiotu i pole jego powierzchni.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. a) 1 3 c) 34 2 6 9 12 1 1 3 = 2 6 34 = b) 3 5 d) 23 6 10 8 12 = 6 10 = Pokoloruj odpowiednio rysunki i rozszerz ułamek.. a) 4 połówki to całe koła 4 2 = 2 b) 7 połówek to całe koła i połówka 7 2 = 3 2 c) 11 ćwiartek to całe koła i ćwiartki 11 4 = 3 4 Zamień ułamek niewłaściwy na liczbę naturalną.. a) 12 5 12 5 = 2 2 5 b) 13 3 13 3 = c) 27 8 27 8 = Zamień ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną..

A to uzupełnij podpisy pod rysunkami też?

Nowa jakość zadań domowych.. Jaką część figury pokolorowano?. 4 5 Oszacuj rzeczywiste wymiary przedmiotów przedstawionych na ilustracjach.. 1 4 2 3 3 7 2 5 4 9 3 Jaką część figury pokolorowano, a jaka pozostała niepokolorowana?. P = cm2 P = cm2 P = cm2 Rozgrzewka Trening.. matematyka klasa 6. a) kąty:aow i aod to kąty .. b) m.p p.d m.d c) {wa} jest .. niż {so} d) a=.. stopni B=.. stopni e) a=.. stopni B=.stopni f) Kąt a i kąt B to kąty .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 7 8 9 1 2 2 3pokoloruj odpowiednia czesc prostokata i uzupelnij podpis.. Chętnie bym pomogła, ale dla mnie zdjęcie za bardzo niewyraźne.. Masz wpisać ułamki zwykłe?. 3 4 = · 3 · 3 = Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.. Ile części pokolorowano?. Porównywanie ułamków.. Możesz sobie pomóc, malu-jąc odpowiednio koła.. Rozszerzanie i skracanie ułamków 65 3.. Kilka słów o nas ››.. tak 5 3 5 1 4 5 6 2 Pokoloruj odpowiednią część każdej figury.. Przekątna prostokąta o długości [tex]4 sqrt {3} [/tex] jest nachylona do krótszego boku pod kątem 60 stopni.Uzupełnij podpisy pod rysunkami za pomocą jednego wyrażenia i wykonaj odpowiednie obliczenia.. mniejszą niż tekst, t.j.. Wprowadzenie.. a) Ułamek 1 5 rozszerz przez 2.. Należy zachować odstępy tytułów od tekstu, według wzoru poniżej..

12 6 Uzupelnij ulamkami zdania pod rysunkami.

VI.2 Porównywanie ułamków dziesiętnych .. Ułamki zwykłe z ramki wpisz pod odpowiednimi ułamkami dziesiętnymi w tabeli.. a) 8:3. b) 9:4. c) 19:6.Zaznacz obiekt (tabelę, równanie, rysunek lub inny obiekt), do którego chcesz dodać podpis.. PokolorowanoZakreśl części tworzące całe koło i uzupełnij podpisy pod rysunkiem.. Może być konieczne przeciągnięcie pola tekstowego do potrzebnego położenia.. Utrwalenie i powtórzenie.. 3 cm = mm 4 cm 3 mm = mm 17 cm = mm 1 cm 5 mm = mm 20 cm = mm 10 cm 6 mm = mm Uzupełnij podpisy pod rysunkami - zapisz wzrost każdej osoby dwoma spo-sobami.. Jeśli na liście brakuje wymaganej etykiety, kliknij pozycję Nowa etykieta, wpisz nową etykietę w polu Etykieta, a .3 Uzupełnij podpisy pod rysunkami.. a) Mama Adama kupiła 1 kg mąki za 2,89 zł i 1 kg cukru za 1,97 zł.. Dodawanie i odejmowanie ułamków .. Uzupełnij podpisy pod zdjęciami.. Poproszę o lepszą rozdzielczość zdjęcia ;) Rozwiązanie zadania 1 z książki Matematyka z kluczem 4 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plV.1 Ułamek jako część całości 1 Uzupełnij podpisy pod rysunkami.. Podpisy pod rysunkami oraz tabele i ich nazwy piszemy czcionką o 1 pkt.. Wpisz w okienka odpowiednie liczby.. Materiał do zajęć 1; Materiał do zajęć 2; Materiał do zajęć 3; Lekcja 3. a) 7 5 = 1 5 b) 13 6 = 6 c) 8 3 = Uzupełnij podpisy pod rysunkami..

Uzupełnij opisy pod rysunkami i odpowiadające im dzielenia.

Na tej lekcji nauczę się porównywć ułamki o tych samych licznikach i mianownikach.w pierwszych dniach pór roku.. Przekątna prostokąta o długości [tex]4 sqrt {3} [/tex] jest nachylona do krótszego boku pod kątem 60 stopni.. 3 Ile jest wszystkich części?. Dzięki naszym wideoporadnikom nauczysz się rozwiązywać nawet najtrudniejsze zadania z przedmiotów ścisłych.Ułamek jako część całości.. Na tej lekcji utrwalę umiejętność opisywania część całości za pomocą ułamka.. a) 6 3 = 6 : 3 = 2 c) 12 3 =Uzupełni podpisy pod rysunkami.. Czy części są równe?. Title: karta060 Created Date:Ułamki zwykłe 1.. Czy części są równe?. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Podziel kola oraz prostokqty na równe cz+ci i zilustruj podane ulamki.. Pokolorowano 3 8 5 6 1 8Przeciągnij odpowiednie ułamki i upuść.. 4 rysunków jui oprawiono.. Pod ułamkami zapisz odpowiadające im litery.Dodaj pole tekstowe pod obrazem lub w jego pobliżu, aby dodać podpis.. Ułamek dziesiętny Radzę sobie coraz lepiej Klasa 4.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Naumiem.pl - Rozwiąż zadanie: Array.. 3 Ile jest wszystkich części?. Animacja.. Rysunek prostokąta podzielonego na siedem równych części.. Kliknij wewnątrz pola tekstowego i wpisz tekst, który ma być podpisem..

Wykonaj obliczenia i uzupełnij podpisy pod zdjęciami.

11 25 , 7 25 , 24 50 , 18 50 , 14 50 , 5 25 , 6 25 , 12 50 , 12 25 , 19 25 Adzie przypadło .. otrzymanej kwoty.V.3 Skracanie i rozszerzanie ułamków Zamaluj odpowiednie części figur i uzupełnij podpis.. Poziom C-Podaj wynik dzielenia w postaci liczby mieszanej.. Tytuły rozdziałów, podrozdziałów, podpisy pod rysunkami, tytuły tabel nie powinny kończyć się kropką.V.1 Ułamek jako część całości 1 Uzupełnij podpisy pod rysunkami.. Znajdź pole i obwód tego prostokąta.. Jaką część figury pokolorowano?. Ile zapłaciła mama za zakupy?. 2 1 5 = 1 5 · 2 · 2 = 2 10 b) Ułamek 3 4 rozszerz przez 3.. 104 7 tulipanów jest czærwonych.. 2 8 9 + Odp.. tulipanów jest czerwonych.. B. Ćwiczenie 1.. (uzupełnij podpisy) (i trochę tych szklanek mleka nie widać.). jak odpiszesz to chętnie pomogę :D.. Marynarze ustalili, gdzie znajduje się statek, i wyznaczali… poniżej.. Matematyka.. Zaznacz obraz i pole tekstowe, a następnie na karcie Narzędzia obrazów ,Formatowanie kliknij przycisk Grupuj.Podziel kola oraz prostokQty na równe czçéci i zilustruj podane ulamki.. Ile części pokolorowano?. 1 4 2 3 3 7 2 5 4 9 3 Jaką część figury pokolorowano, a jaka pozostała niepokolorowana?. 12 jajek juŽ pomalowano.. Na karcie Odwołania w grupie Podpisy kliknij pozycję Wstaw podpis.. Z listy Etykieta wybierz etykietę, która najlepiej opisuje obiekt, na przykład rysunek lub równanie.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania W podanych zdaniach podkreśl zaimki, a następnie odpowiednio uzupełnij nimi podpisy pod rysunkami dawnych przyrządów nawigacyjnych.1.. Uzupełnij podpisy pod rysunkami: rysunek data rozpoczęcia pory roku miejsce wschodu i zachodu Słońca długość dnia 2.Poniższe zdania określają pory roku.. olówków juŽ zatemperowano..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt