Przymiotniki podane w nawiasach napisz w odpowiedniej formie

Pobierz

Jaki rodzaj ma każdy z wpisanych przez.. - MidBrainartWpisz czasownik w odpowiedniej formie.. 1.Przypomnij sobie co to jest przymiotnik na podstawie filmu- .. Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej i zapisz.. Wstaw czasowniki podane w nawiasach we właściwych formach.. 2011-06-02 14:58:48W którym zestawie wyrazów wszystkie czasowniki występują w formie 2 os. l.p?. Czasowniki podane w nawiasach wstaw w Future Continuous, dokonując zmian w strukturze zdania, o ile trzeba.. zadanie interaktywne.. 8.Uzupełnij wiersz kolejnymi przymiotnikami w odpowiedniej formie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, natomiast -jeśli to konieczne - dodać inne wyrazy, taka by otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. jednostki masy!. Następnie uzupełnij brakujące stopnie przymiotników: .. dobry - zły - 3.Uzupełnij luki w zdaniach przymiotnikami podanymi w nawiasach.. 2011-03-30 18:17:22; Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie.. 13.Nice 2.przymiotniki w nawiasie wpisz w odpowiedniej formie w stopniu równym, wyższym i najwyższym.. Z menu cukierni zniknęły wszystkie przymiotniki.. Lwówek Śląski.Na podstawie fotografii dopisz do podanych słów odpowiednie przymiotniki.. zadanie dodane 11 kwietnia 2011 w Język angielski przez użytkownika mrowa2016 .. Wstaw czasowniki podane w nawiasach we właściwych formach.Uzupełnij zdania 13.1-13.3..

przymiotniki podane w nawiasach napisz w odpowiedniej formie.

Następnie określ ich formę (przypadek, liczbę, rodzaj).. Wpisz odpowiedni zaimek: mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses 1.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przymiotniki podane w nawiasach napisz w odpowiedniej formie.daje Naj!. Podkreśl je, określ ich liczbę, osobę i czas:Sprawdzian z części mowy klasa V (dostosowany do możliwości ucznia- dostosowanie wymagań edukacyjnych) 1.Z podanego tekstu wybierz i wpisz do tabeli poznane części mowy.. Uzupełnij odnalezionymi przymiotnikami poniższe wyrażenia.. W podanych zdaniach znajdź czasowniki.. 2016-09-12 19:01:43 Zapisz czasowniki w odpowiedniej formie 2012-03-04 19:11:26 Użyj czasownika w odpowiedniej formie .. zadanie interaktywne.. > Search results for 'przymiotniki i przyslowki w nawiasach wpisz w odpowiedniej formie which polish'Zadanie: a wpisz w odpowiedniej formie rzeczowniki podane w Rozwiązanie: a roku , lata muzeów oczach , ręce b zmieniają się końcówki i tematy podanych Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.przymiotniki i przyslowki w nawiasach wpisz w odpowiedniej formie which polish Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w odpowiedniej formie czasu present simple lub present continuous.. Mała Kasia bardzo lubi lody śmietankowe.. 0 głosów.. szybkie antylopy Odpowiedź na zadanie z Jutro pójdę w świat 6W podanych zdaniach podkreśl związki rzeczownika z przymiotnikiem,a nastepnie wpisz je w odpowiednie miejsca na parasolu str 52 zad 3..

...Wpisz podane w nawiasach przymiotniki w odpowiedniej formie.

Język angielski klasa 6 proszę!. Dopasuj przymiotniki w odpowiedniej formie i uzupełnij kartę deserów.. 12:15 4:30 6:15 7:45 11:24 13:10 18:52 21:48 +0 pkt.. (Jak można to przetłumaczyć zdania) 1.. Arktyczny, mroźny, cichy, wielki, biały, biały, srebrny, smutny, wspaniały .. Wstaw przymiotniki w odpowiedniej formie.. Język angielski klasa 6 proszę!. Klasa 6 liczby całkowite i ułamki na jutro DAJE NAJ!. około 2 godziny temu.. W nawiasach określ ich osobę, liczbę, czas i tryb.Sprawdzian z części mowy klasa V | tekst nr 32964.. Następnie określ ich formę (przypadek, liczbę, rodzaj).. Welche Noten .. Vera in Poln - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Od podanych przymiotników utwórz stopień najwyższy: .. Zapisz krzyżówkę.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Użyj odpowiedniej formy i odpowiedniego stopnia .Przymiotniki zapisz w odpowiedniej formie: 1.. Z menu cukierni zniknęły wszystkie przymiotniki.. a) myślisz, robiłeś, pracujemy; .. ( Imię i nazwisko ) Sprawdzian wiadomości o czasowniku w klasie VI, wariant A 1.W podanych zdaniach podkreśl czasowniki.. Przymiotniki zapisuj w .wstaw w luki przymiotniki utworzone od podanych wyrazow zadanie wykonaj w zeszycie uwielbiam Home > Search results for 'wpisz czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie uzywajac will be going to lub czasu present continious betty'Liczebniki podane w nawiasach zapisz słownie w odpowiedniej formie..

!Czasownika w nawiasie użyj w odpowiedniej formie.

Kawaii1232 Kawaii1232 17.10.2019Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect continuous.. Wpisz podane czasowniki w odpowiedniej formie: singen, sein, machen, kosten, haben.. przymiotniki podane w nawiasach napisz w odpowiedniej formie.. Dopasuj przymiotniki w odpowiedniej formie i uzupełnij kartę deserów.. jednostki masy!. Ustal genotypy i fenotypy potomstwa.. Uzupełnij odnalezionymi przymiotnikami poniższe wyrażenia.. Wczoraj zjadła cztery kubeczki czekoladowych i dzisiaj boli ją gardło.. Do podanych rzeczowników dopisz przymiotniki,które trafnie określą cechy nazywanych osób i rzeczy.. « poprzednia publikacja.. następna publikacja ».. 2012-06-12 15:49:01; Wpisz podane wyrazy w odpowiedniej formie 2010-02-15 09:13:50 Mamy dwa rodzaje przymiotników w liczbie mnogiej: męskoosobowy i niemęskoosobowy.. 2012-02-04 12:51:13; Wpisz zaimki w odpowiedniej formie?. zadanie dodane 11 kwietnia 2011 w Język angielski przez użytkownika mrowa2016 .1.Podaj stopień wyższy i najwyższy przymiotników.. Zwróć uwagę na liczbę.. Question from @ElKKKK - Liceum/Technikum - Język rosyjskiDaje naj!. Klasa 6 liczby całkowite i ułamki na jutro DAJE NAJ!. Alicja Skrzydłowska.. Uwaga!W klasie Stopniowanie przymiotników..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt