Studia podyplomowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Pobierz

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach oraz do osób, które zamierzają podjąć taką pracę.Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji (RODO) - podyplomowe studia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, a wydane pieniądze procentowały w rozwoju jego kariery zawodowej.Podczas studiów Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej zasad zarządzania bezpieczeństwem, nabywają praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń.Studia podyplomowe: Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowychStudia podyplomowe "Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych.. PROGRAM STUDIÓW Program Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji zakłada dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym.. Laboratorium cyberbezpieczeństwa cz. I.. Informacja wrażliwa musi być skutecznie chroniona, ponieważ jest jednym z kluczowych zasobów firmy, mającym wpływ na jej skuteczne działanie.Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia..

Telefon +48 22 856 52 06; Email ... oraz bezpieczeństwem informacji niejawnych.

Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych.. Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 .. Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji (PN-ISO/IEC 27001) Zarządzanie Ryzykiem (PN-ISO 31000) Zarządzanie Ciągłością Działania (ISO 22301)Zapisz się na studia podyplomowe Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i zdobądź punkty edukacyjne ISACA Warszawa (CPE).. Sylwetka absolwentaJan 20, 2021Słuchacze studiów podyplomowych na wskazanym kierunku zostaną zaznajomieni z teoretyczną i praktyczną problematyką w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych oraz poznają najistotniejsze akty prawne związane z bezpieczeństwem informacji.Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Biznesie w roku akademickim 2021/2022 Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim) chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe zdobywając specjalistyczną wiedzę w zakresie problematyki zarządzania bezpieczeństwemBiuro Studiów Podyplomowych Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Al.. Studia przeznaczone są dla: 1) Pracowników urzędów administracji publicznej, firm doradczych i przedsiębiorstw zajmujących się bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych 2) Administratorów systemów informatycznych, 3) Administratorów danych osobowych 4) pracowników pełniących funkcje lub zamierzających pełnić funkcje .Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, będziesz mógł starać się o stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji, którego zadaniem jest przede wszystkim sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawnych aspektów związanych z przetwarzaniem danych.Studia podyplomowe stanowią kompleksowe przygotowanie do zawodu..

Niepodległości 10 61-875 Poznań z dopiskiem Studia Podyplomowe Menedżer bezpieczeństwa informacji.

Zapoznasz się z aktualnym stanem prawnym i nauczysz jak zarządzać informacją, przeprowadzać audity oraz jak identyfikować luki w zabezpieczeniach.. Podczas zajęć poznasz podstawowe koncepcje zarządzania oraz główne akty prawne związane z bezpieczeństwem informacji.Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim) chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe zdobywając specjalistyczną wiedzę w zakresie problematyki zarządzania bezpieczeństwem zarówno w instytucjach publicznych tj.: instytucje rządowe, samorządowe, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, wojskowych i innych; jak i w firmach prywatnych tj.: wywiadownie gospodarcze, prywatne firmy ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne .Zakres tematyczny studiów podyplomowych "Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji" nawiązuje do istoty informacji i przedstawia problematykę jej bezpieczeństwa w działających organizacjach, jak również wskazuje możliwości ochrony prawnej informacji i zapoznaje uczestników ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji.Studia podyplomowe na kierunku "Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji" to strzał w dziesiątkę dla każdego, kto chce praktykować w zakresie ochrony danych osobowych..

Ochrona danych osobowych w systemach informacyjnych.Strona główna Kształcenie Studia podyplomowe i kursy Oferta Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach wszelkich rodzajów .

Obejmuje 150 godzin zajęć, ogólna liczbaUczestnicy Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - Inspektor Ochrony Danych uzyskają dodatkowe kwalifikacje audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 potwierdzone certyfikatem wydanym przez zewnętrzną firmę certyfikującą.. Podobnymi programami dysponują Urzędy Pracy w całej Polsce - zachęcamy do wyszukania informacji o tym, jaką ofertę przygotowało Państwa rodzinne miasto.Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie DBA - Zarządzanie Bezpieczeństwem oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy w systemie case study.Studia realizowane są we współpracy z On-Line Education ( akademicki program edukacyjny "Akademia Suse Linux ATP" SUSE Polska) oraz z Linux Professional Institut.. Techniczne podstawy cyberbezpieczeństwa.. Absolwenci naszych studiów otrzymują 205 punktów edukacyjnych CPE w procesie certyfikacji prowadzonym przez stowarzyszenie ISACA.. Formalno-prawne podstawy cyberbezpieczeństwa.. Podyplomowe Studia Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji polecane są szczególnie dla: ABI (Administrator Bezpieczeństwa Informacji) - osób odpowiadających za bezpieczeństwo informacji w organizacji, kierowników projektów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, wszystkich .Zadaniem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, problematyką zarządzania bezpieczeństwem informacji..

602 394 161, e-mail: Organizator studiówStudia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji i Usług są skierowane do osób zainteresowanych właściwym postępowaniem z informacją wrażliwą w dowolnej instytucji.

Rekrutacja trwa do 15 września.. Kierownik dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw.. Świetni wykładowcy, bardzo dobra atmosfera, świetna organizacja studiów i przede wszystkim - ogrom wiedzy teoretycznej i praktycznej.Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania informacją i bezpieczeństwem informacji w organizacji, w szczególności w kontekście systemowego podejścia (ISO/IEC 27001), zarządzania ryzykiem i ciągłością działania, zarządzania procesowego, bezpieczeństwa danych osobowych, własności intelektualnej i innych wymagań prawnych.zarządzanie bezpieczeństwem informacji - inspektor ochrony danych - studia podyplomowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji i usług - studia podyplomowe zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury komunalnej w sektorze gospodarki wodno - ściekowej - studia podyplomoweprzyjęciu na studia podyplomowe, na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt