Scenariusz zajęć moje mocne strony karta pracy

Pobierz

3.Scenariusz lekcji wychowawczej dla szkoły podstawowej Czas trwania lekcji: 45 min Temat lekcji: Odkrywanie swoich talentów i mocnych stron - w czym jestem naprawd ę dobry?. 5.Nasze mocne strony - scenariusz lekcji wychowawczej.. Rozwinięcie tematu - ćwiczenia.. Mam dużo pomysłów, które lubię realizować.. Staram się o pracę; Robię zakupyPostrzeganie swoich mocnych stron -scenariusz zajęć.. Kłębek Siły Zastanów się w czym jesteś dobra/dobry, a co wychodzi Ci trochę słabiej.. Świąteczna kolorowanka.. Mam dużo pomysłów, którymi dzielę się z innymi osobami.. Cele ogólne: - zachęcanie do pozytywnego myślenia o sobie, - wzmacnianie poczucia własnej wartości.. Mikołaj - arkusz pracy dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.. Wprowadzenie do tematu " Poznaję siebie, moje mocne i słabe stron".. dwu, stu, kilku - ćwiczenia dla uczniów z dysleksją.. Zaprezentowanie swoich zainteresowań.. KARTA PRACY "MOJE MOCNE STRONY" NAUCZYCIEL STWIERDZENIE ODPOWIEDŹ UCZNIA POTENCJALNA MOCNA STRONA 1.. Scenariusz lekcji dotyczy odkrywania swoich talentów.. Zapisz wszystkie cechy na Kłębku Siły.Sabina Bartczak-Gackowska.. Cele: - wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczniów, - odszukanie pozytywnych, mocnych stron u wszystkich (!). Prowadzący prosi by wszyscy zajęli wybrane przez siebie miejsca.Scenariusz ten służy realizacji zajęć dotyczących samopoznania, a dokładnie aspektu mocnych i słabych stron człowieka..

1.Uczeń zna swoje mocne strony.

• Rozumienie problemu znalezienia i rozwijania swoich mocnych stron i talentów.Scenariusz zajęd z doradztwa zawodowego w zakresie określenia własnego bilansu.. Pomoce: - kartki z nagłówkiem "Moje mocne strony" (dla każdego ucznia), - kartki z .Wybierz teraz jeden sukces i przeanalizuj go poprzez pytania, zawarte w karcie pracy (jakie_sa_moje_talenty).. A teraz każdy z was otrzyma kartę pracy "Moje zalety i wady" (załącznik 1).. Szybko się uczę na pamięć wiersza lub tekstu piosenki.. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Cel ogólny: Wzmocnienie poczucia własnej wartości.. Temat: Moje mocne i słabe strony - wykorzystanie wiedzy o sobie w procesie planowania kariery zawodowej.. Cele szczegółowe: 1.. Składają się na nią trzy elementy: talenty, wiedza i umiejętności.Karta pracy zdalnej nr 2. uczniów - kształtowanie umiejętności pracy w grupie, - uwrażliwienie na drugiego człowieka.. Szybko zapamiętuję nowe informacje, np. na lekcji.. Uczniowie: - podają, jakie mogą być mocne i słabe strony ludzi.. Temat: "Murarz własnej kariery" opracował Sylwester Karnas I.. Możesz poprosić o pomoc bliską osobę, która pomoże Ci zastanowić się nad Twoimi mocnymi stronami.B / Rozdajemy uczestnikom kartę pracy nr 2.. Czas trwania: 45 min.Pisanka z zajączkiem - arkusz pracy dla dziecka z trudnościami z uwagą..

TEMAT: Moje mocne strony.

- praktyczne - ćwiczenia uczniowskie.. Uczeń potrafi: określić swoje preferencje - wymienić przedmioty szkolne oraz zajęcia poza szkolne, które lubi oraz wie czy jest z nich dobry, przeanalizować swoje preferencje pod kątem czterech kategorii: myślenia, relacji, działania, emocji,1.. Uświadomienie sobie swoich pozytywnych i negatywnych cech- autorefleksja.. Mam dużo pomysłów, które lubię realizować.. Podgrzybek - arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą.. Scenariusz zawiera wskazówki do zdalnej realizacji.Moje mocny strony - scenariusz lekcji.. Cele operacyjne - uczeń: - jest świadomy swoich mocnych stron, - potrafi mówić o swoich zaletach, - zna mocne strony swoich kolegów.KARTA PRACY "MOJE MOCNE STRONY" UCZEŃ STWIERDZENIE ODPOWIEDŹ UCZNIA 1.. Kształtowanie umiejętności mówienia o sobie-autoprezentacja.. Na pniu drzewa należy wpisać osoby, które pomagają im rozwijać i wzmacniać te umiejętności i mocne strony.. Pomoce: - kartki z nagłówkiem "Moje mocne strony" (dla każdego ucznia),W skład scenariusza lekcji wchodzą: materiał filmowy, dziennik sukcesów, karta pracy mocne strony, historie sławnych osób.. Cele: uświadomienie znaczenia wiedzy o samym sobie, określenie swoich mocnych i słabych stron, uwzględnianie wiedzy o sobie w procesie planowania kariery zawodowej..

Temat lekcji: Moje mocne i słabe strony.

uczniów.. Cel: Dostrzeganie swoich mocnych stron i prezentowanie ich, pozytywne myślenie o własnej osobie.. Na wykonanie wszystkich zadań potrzebujesz 90 minut.. Wyciągnij wnioski na temat swoich mocnych stron - tych, dzięki którym osiągnąłeś/osiągnęłaś ten sukces.. Określanie swoich cech charakteru.. Uczniowie siadają w kręgu.. Rozpoczęcie: Prowadzący podaje temat i cel zajęć, przy czym objaśnia je.. - kształtowanie umiejętności pracy w grupie, - uwrażliwienie na drugiego człowieka.. Cele ogólne • Charakterystyka mocnych stron i talentów.. - Każdy z nich otrzymuje LISTĘ CZYNNOŚCI, zadań do .Nasze mocne strony - scenariusz lekcji wychowawczej.. kreatywność/pomysłowość 3.. Odkrywanie swoich mocnych i słabych stron.. Mówienie o swoich zaletach.. Aneta Wojnar-Konopka Scenariusz lekcji .. Połącz jesienne skarby w pary.karta pracy "Moja wymarzona szkoła/klasa", "Moje mocne strony i predyspozycje" Metody pracy: praca w grupach praca indywidualna dyskusja 45 Czas: 45 minut PRZEBIEG LEKCJI: 1.. - materiał pomocniczy nr 5 - "Wybieram zawód".. Prosimy, aby w miejscu korzeni wpisali swoje umiejętności, zdolności, mocne strony, to o czym wiedzą, że robią najlepiej.. Nauczyciel: - wprowadza do zajęć, mówi, czym są mocne i słabe strony, podaje przykłady.. Mam dużo pomysłów, którymi dzielę się z innymi osobami..

8.Scenariusz zajęć wychowawczych Temat: Moje mocne strony.

W koronieMoje mocne strony - akronimy - uczeń otrzymuje zdalną kartkę z własnym imieniem, jego zadaniem jest wypisać swoje pozytywne cechy i mocne strony rozpoczynające się na litery z jego imienia.. Czas - 45 min II.. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.. SCENARIUSZ ZAJĘĆ NA GODZINĘ WYCHOWAWCZĄ.. Mają one obrazować uczniom, w jakim kierunku powinni kierować własnym rozwojem (20 min).. Cel: Wywołanie zaciekawienia.. ĆWICZENIE 1.. Jeśli nie dysponujesz taką ilością czasu, możesz wybrać najbardziej interesujące ćwiczenia i przeprowadzić tylko część.Wzmocnij mocne strony - Zajęcia mają pokazać, że w każdym człowieku odnaleźć można jego mocne strony.. Ochotnicy przedstawiają swoje wady i zalety.. Postaraj się znaleźć cztery swoje mocne strony i minimum jedną słabą stronę.. Szczegółowe: Uczeń wie: że warto poznawać samego siebie.. Nauczyciel: - rozdaje uczniom listę cech oraz karty pracy; -Moje mocne i słabe strony; Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej; Pożądane umiejętności pracownika; Planując budzęt uwzględniamy; Co zmniejsza nasze szanse na otrzymanie pracy; Zakupy; Wypełnianie druków bankowych; Ankieta; Finanse osobiste; Planowanie własnego rozwoju; Osoba przedsiębiorcza - kto to taki?. e) .Moje mocne i słabe strony - znaczenie poczucia własnej wartości.. Cele zajęć: 1. kreatywność/pomysłowość 2. dobra pamięć 4.IV.. Jarosław Czechowicz Pomysł na lekcje - plik pdf Mów do mnie jeszcze - Lekcja ma na celu m.in. zapoznanie z typami komunikacji oraz analizę przyczyn zakłóceń w procesie porozumiewania się.. Formy i metody pracy: rozmowa kierowana, praca indywidualna, dyskusja w grupie, praca w małych grupach Materiały dydaktyczne: • tablica i kreda / markery suchościeralne, • Termometr Uczuć na dużym arkuszu (wzór: załącznik 1),Masz przed sobą scenariusz lekcji wychowawczej, realizujący program Wychowania do Osobistego Rozwoju.. Cele lekcji - uświadomienie uczniom ich własnych zasobów - uświadomienie uczniom ich mocnych oraz słabych stron - rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwościcenia i pracy oraz doskonalenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych".. - uświadomienie sobie swoich ograniczeń.. Kształtowanie pozytywnej samooceny.. W ćwiczeniu tym kładę nacisk na rubrykę "dobre strony", po to by wzmocnić poczucie wartości uczestników.. ANALIZA SŁABYCH I MOCNYCH STRON Moje mocne strony: • jestem (wymień swoje cechyScenariusz zajęć godziny wychowawczej.. PRZEBIEG LEKCJI OBJAŚNIENIA: Ad 1.Nauczyciel proponuje przeprowadzenie analizy słabych i mocnych stron; tłumaczy, w jakim celu pojawia się ona na lekcji i prosi o rzetelne wypełnienie rozdanych tabel.. - praca indywidualna i grupowa uczniów.. Natomiast poradnictwo zawodowe to: "metoda działania rodziców, nauczycieli, kwalifikowanych doradców zawodo-• umie wskazać swoje mocne strony, • wie, do jakich osób może się zwrócić w trudnej sytuacji.. Cele: - rozwijanie świadomości własnych zalet i wad; - ćwiczenie mówienia dobrze o innych; - podnoszenia samopoczucia na skutek dobrej oceny własnej osoby; - promowanie wartości humanistycznych.. Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły czteroosobowe.. W sytuacji wystąpienia trudności ze znalezieniem cech rozpoczynających się na literę zawartą w imieniu, uczeń może wpisać inną cechę, jaką uważa za swoją mocną stronę.Scenariusz zajęć do szkoły ponadgimnazjalnej.. TEMAT: MOJE MOCNE STRONY.. Nauczyciel wita się z uczniami i krótko przypomina o tym, co było na poprzedniej lekcji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt